Reserves d’habitacions independents

Aquest modalitat d’allotjament només serà possible de Setmana Santa fins a primers de novembre, i durant el pont de la Constitució, e inclou l’esmorzar bufet.
Durant aquest període no està prevista la possibilitat de llogar la casa sencera, però en cas d’estar interessats consulti’ns per si hi podria haver disponibilitat.

 

Forma de pagament

En el moment d’efectuar la reserva a través del nostre web, s’ha de fer una paga i senyal del 30% del import total, mitjançant targeta de crèdit.
En el cas que aquest pagament es vulgui fer a través d’un ingrés al compte de Mas Valentí 1511, poseu-vos en contacte amb nosaltres a hola@masvalentí1511.com abans de fer la reserva.
En aquest segon cas, si un cop passats 3 dies des de la confirmació de la reserva, no s’ha rebut la paga i senyal, Mas Valentí 1511 es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense previ avís.
En ambdós casos, l’import restant s’haurà d’abonar el dia de la sortida, en efectiu, o targeta de crèdit. No s’accepten xecs ni pagarés.

 

Confirmació de la reserva

Qualsevol reserva realitzada a través del nostre web www.masvalenti1511.com, és supervisada per confirmar que tots els aspectes d’aquesta són correctes.
La reserva es considera del tot confirmada per part de Mas Valentí 1511, un cop s’ha fet el pagament de la paga i senyal estipulada i, en cap cas, es considerarà plenament confirmada abans.
En cas que hi hagi alguna irregularitat en la reserva, i aquesta no sigui acceptada per part de Mas Valentí 1511, si el client ha efectuat algun pagament, se li retornarà íntegrament l’ import entregat a compte.

 

Cancel·lació de la reserva

La cancel·lació de la reserva donarà lloc a retenir el 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys 7 dies d’antelació a la data d’entrada a l’allotjament.
Si la cancel·lació és anterior a 7 dies del dia d’arribada, es retornarà el 100% de la paga i senyal.
En el primer cas, per circumstàncies de força major, i sempre i quant es pugui acreditar i/o demostrar, es permetran canvis de data, però en cap cas es retornarà el dipòsit de la paga i senyal.

 

Indemnitzacions per renúncia de l’estada

Si el client de l’allotjament, l’abandona abans de la data de sortida que el tenia reservat, haurà d’abonar el import total pels dies que resten d’estada.

 

Horaris d’arribades i sortides

L’horari d’entrada és entre les 16.00 i les 20.00 hores i la sortida s’haurà d’efectuar fins a les 12.00 del matí del dia de la marxa. Si no es pot ajustar a aquest horari haurà de contactar amb Mas Valentí 1511 per tal de concretar un altre horari (sempre i quan el responsable tingui disponibilitat, que no obligació).

 

Obligacions del client

Les reserves seran d’un mínim de dues nits, i es limitaran al nombre de persones que s’indiquen a les característiques de l’habitació, comptant també els nens (que vagin sense el seu propi llitet i tinguin més de 2 anys) com persones a efectes de l’ocupació.
El propietari o persona responsable de l’allotjament, podrà impedir l’entrada a l’allotjament en cas d’excedir el nombre permès o no acomplir aquest requisit. Si es detecta que durant l’estança hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat, quedarà automàticament cancel·lada la reserva, podent procedir al desallotjament de l’habitació previ pagament del total de la reserva.
Per raons higièniques, no està permès menjar a les habitacions.
En el cas de lloguer d’habitacions independents amb esmorzar , els hostes no tenen dret a cuina ni a fer ús dels estris de cuina, excepte els que la direcció indiqui.
No es poden penjar tovalloles per la finestra de l’habitació. El Mas Valentí disposa d’un estenedor de tovalloles al porxo de l’era. 
No es permet fumar dins la casa.
El llogater ha de respectar als altres hostes i veïns, i en cas de negligència o comportament inadequat, Mas Valentí 1511 es reserva el dret d’anular la reserva amb efecte immediat i sense previ avis. En aquest cas Mas Valentí no tindrà la obligació de tornar el import del lloguer pagat per el client, i es reserva la potestat de cobrar la resta del total de la reserva

 

Mascotes

En el cas del lloguer d’habitacions independents amb esmorzar, l’opció de portar mascotes queda restringida a l’habitació Castell, sempre que s’avisi en el moment de fer la reserva, indicant el número de mascotes i les característiques d’aquestes.
La propietat es reserva el dret d’acceptar-les o no, depenen de la particularitat de cada reserva. L’acceptació de mascotes implicarà un suplement.

 
 

Reserves de la casa sencera

Aquest modalitat d’allotjament només serà possible de primers de novembre fins a Setmana Santa de l’any següent, excepte el pont de la Constitució, i no inclou cap àpat. Inclou el lloguer de totes les estances de la casa sense compartir-la amb ningú més, i si autoritza l’ús de la cuina amb tots els seus elements.

 

Forma de pagament

En el moment d’efectuar la reserva a través del nostre web, s’ha de fer una paga i senyal del 30% del import total, mitjançant targeta de crèdit.
En el cas que aquest pagament es vulgui fer a través d’un ingrés al compte de Mas Valentí 1511, poseu-vos en contacte amb nosaltres a hola@masvalentí1511.com abans de fer la reserva.
En aquest segon cas, si un cop passats 3 dies des de la confirmació de la reserva, no s’ha rebut la paga i senyal, Mas Valentí 1511 es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense previ avís.
En ambdós casos, l’import restant s’haurà d’abonar el dia de la sortida, en efectiu, o targeta de crèdit. No s’accepten xecs ni pagarés.

 

Fiança

En cas de llogar la casa sencera, i només en aquest cas, la fiança a dipositar en el moment de l’arribada a la casa és de 500 € en cas de lloguer d’una setmana o més dies, i de 300 € per menys de set dies, a pagar en efectiu. Aquesta es tornarà en el termini màxim de 2 dies, des de la data de sortida, per tal de poder comprovar el correcte estat de l’allotjament. En cas de desperfectes Mas Valentí 1511 es reserva el dret a retenir la quantitat pertinent per a cobrir el cost dels desperfectes ocasionats. En cas de desperfectes superiors a l’ import esmentat, Mas Valentí 1511 adoptarà les accions legals pertinents.

 

Confirmació de la reserva

Qualsevol reserva realitzada a través del nostre web www.masvalenti1511.com, és supervisada per confirmar que tots els aspectes d’aquesta són correctes.
La reserva es considera del tot confirmada per part de Mas Valentí 1511, un cop s’ha fet el pagament de la paga i senyal estipulada i, en cap cas, es considerarà plenament confirmada abans.
En cas que hi hagi alguna irregularitat en la reserva, i aquesta no sigui acceptada per part de Mas Valentí 1511, si el client ha efectuat algun pagament, se li retornarà íntegrament l’ import entregat a compte.

 

Cancel·lació de la reserva

La cancel·lació de la reserva donarà lloc a retenir el 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys 21 dies d’antelació a la data d’entrada a l’allotjament.
Si la cancel·lació és anterior a 21 dies del dia d’arribada, es retornarà el 100% de la paga i senyal.

 

Indemnitzacions per renúncia de l’estada

Si el client de l’allotjament, l’abandona abans de la data que el tenia reservat, haurà d’abonar el import total pels dies que resten d’estada.

 

Horaris d’arribades i sortides

L’horari d’entrada és entre les 16.00 i les 20.00 hores i la sortida s’haurà d’efectuar fins a les 12.00 del matí del dia de la marxa. Només en el cas de lloguer de la casa sencera, la sortida es pot retardar fins la tarda, sempre que no coincideixi amb l’entrada d’un altre client i ho hagi pactat amb el responsable.
Si no es pot ajustar a aquest horari haurà de contactar amb el propietari o responsable per tal de concretar un altre horari (sempre i quan el propietari tingui disponibilitat, que no obligació).

 

Obligacions del client

Les reserves seran d’un mínim de dues nits, i es limitarà al nombre de persones que s’indiquen a les característiques de l’allotjament, comptant també els nens (que vagin sense el seu propi llitet i tinguin més de 2 anys) com persones a efectes de l’ocupació.
El propietari o persona responsable de l’allotjament, podrà impedir l’entrada a l’allotjament en cas d’excedir el nombre permès o no acomplir aquest requisit. Si es detecta que durant l’estança hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat, quedarà automàticament cancel·lada la reserva, podent procedir al desallotjament de la casa previ pagament del total de la reserva.
Per raons higièniques, no està permès menjar a les habitacions.
No es poden penjar tovalloles per la finestra. El mas disposa d’un estenedor de tovalloles al porxo de l’era.
No es permet fumar dins la casa.
El llogater ha de respectar a la resta de veïns, i en cas de negligència o comportament inadequat, Mas Valentí 1511 es reserva el dret d’anular la reserva amb efecte immediat i sense previ avis. En aquest cas Mas Valentí no tindrà la obligació de tornar el import del lloguer pagat per el client, i es reserva la potestat de cobrar el total de la resta de la reserva
Per al benestar dels veïns, no es permet la realització de festes ni posar música a l’exterior de l`allotjament.

En el cas del lloguer de la casa sencera, el llogater té la obligació de deixar l’allotjament recollit i presentable.
Això inclou (orientativament) que la vaixella ha d’estar neta i col·locada en el seu lloc, la nevera sense restes de menjar i les escombraries buides. Si el llogater no deixa el seu allotjament en l’estat anteriorment citat, el propietari es reserva el dret de cobrir qualsevol despesa de neteja extra a través de la fiança.


 

Inventari de la casa

La casa disposa dels estris necessaris per a les persones que la ocupen. Si en  el moment d’arribar observen que falta alguna cosa (gots, plats,…) ho han de comunicar al responsable. De la mateixa manera, i si durant la seva estada es trenca alguna cosa, cal que ho comuniquin al responsable, i eventualment, reposar-ho.

 

Mascotes

Es permet l’accés de mascotes, sempre que s’avisi en el moment de fer la reserva, indicant el número de mascotes i les característiques d’aquestes.
La propietat es reserva el dret d’acceptar-les o no, depenen de la particularitat de cada reserva. L’acceptació de mascotes implicarà un suplement.