D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini masvalenti1511.com pertanyen a:

Mas Valentí 1511 S.L
Carrer de Pàdua,101,1-1, 08006 de Barcelona
NIF B66256934

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Mas Valentí 1511 S.L o de terceres persones amb qui Mas Valentí 1511 S.L ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web.

Mas Valentí 1511 S.L difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Mas Valentí 1511 S.L adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Mas Valentí 1511 S.L

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Mas Valentí 1511 S.L no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a masvalenti1511.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Mas Valentí 1511 S.L, no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Mas Valentí 1511 S.L declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. Mas Valentí 1511 S.L no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Mas Valentí 1511 S.L.

Mas Valentí 1511 S.L es reserva el dret d’efectuar les modificacions que es considerin oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis així com La forma en que aquests apareixen presentats i localitzats.

Protecció de dades

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic 34/2002 de 11 de juliol, i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre, li informem que les dades recollides en el formulari, seran incorporades al nostre fitxer de CLIENTS inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes dades tan sols seran utilitzades per informar al propietari del establiment o persones col·laboradores autoritzades per aquest. Si vol exercir el dret de cancel·lació o modificació de les dades dels nostres fitxers, ho pot fer enviant un correu electrònic a la direcció hola@masvalenti1511.com o bé per escrit a Mas Valentí 1511 S.L, carrer de Pàdua,101,1ª-1ª, 08006 de Barcelona.